SEJARAH MT

SENARAI PEMEGANG JAWATAN LEMBAGA TERTINGGI / AHLI JAWATANKUASA (AJK) / AHLI BADAN PEKERJA (ABP) / AHLI MAJLIS TERTINGGI (AMT) 1948-2015

Yang Dipertua                       : Abdul Wahab Mohamed Ariff

Naib Yang Dipertua              : Ismail Majid

Setiausaha Agung                : Khalid Wazir

Bendahari Agung                  : Ahmad Zainal Abidin

Setiausaha Pelajaran           : Mohd Tahir Majid

Setiausaha kesenian            : Abd Aziz Rawi

Setiausaha Penerangan      : Abd Rahim Husin

Setiausaha Kebajikan          : Anne Majid

Setiausaha Rencam             : Ahmad Salleh

 

 

Yang Dipertua                     : Aminuddin Baki

Naib Yang Dipertua (L)        : Ismail Majid

Naib Yang Dipertua (P)        : Siti Marliah Ahmad

Setiausaha Agung               : Khalid Wazir

Penolong Setiausaha           : Baharuddin Marji

Bendahari Agung                 : Ainuddin Abd Wahid

Setiausaha Pelajaran           : Abdullah Ayob

Setiausaha Kesenian           : Jamaluddin Abdullah

Setiausaha Persuratan         : Hashim Amir Hamzah

Setiausaha Penerangan       : Mustafa Kamal Yassin

Setiausaha Sukan                : Wan Arifin Pawan Teh

Setiausaha Kebajikan          : Shukur Ayob

Setiausaha Rencam             : Ahmad Salleh

 

 

Yang Dipertua                     : Abdullah Ayob

Naib Yang Dipertua (L)        : Khalid Wazir

Naib Yang Dipertua (P)        : Zaharah Mokhtar

Setiausaha Agung               : Kamaruddin Mohd Ariff

Penolong Setiausaha           : Hamzah Sendut

Bendahari Agung                 : Abdul Hamid

Setiausaha Pelajaran           : Azizul Rahman Abd Aziz

Setiausaha Kesenian           : Baharuddin Abd Latiff

Setiausaha Persuratan         : Hashim Amir Hamzah

Setiausaha Penerangan       : Ali Abdullah

Setiausaha Sukan               : Masood Abd Rashid

Setiausaha Kebajikan          : Baharuddin Marji

Setiausaha Rencam             : Mohd Amin Rasimon

 

 

Yang Dipertua                    : Aminuddin Baki

Naib Yang Dipertua (L)       : Baharuddin Abd Latiff

Naib Yang Dipertua (P)       : Zaharah Mokhtar

Setiausaha Agung               : Ishak Pateh Akhir

Penolong Setiausaha           : Abd Rahim Husin

Bendahari Agung                 : Mohd Noah

Setiausaha Pelajaran           : Ali Hj. Ahmad

Setiausaha Persuratan         : Hashim Amir Hamzah

Setiausaha Penerangan        : Sabri Awang Hussein

Setiausaha Sukan                : HashimYeob Abdullah Thani

Setiausaha Kebajikan           : Hanum Sulaiman

Setiausaha Rencam              : Mohd Amin Rasimon

Yang Dipertua                     : Ali Hj. Ahmad

Naib Yang Dipertua (L)        : Baharuddin Abd Latiff

Naib Yang Dipertua (P)        : Zaharah Mokhtar

Setiausaha Agung               : Abd Rahim Husin

Penolong Setiausaha           : Yusuf Hj Rahim

Bendahari Agung                 : Khalid Mohd

Setiausaha Pelajaran           : Lokman Musa

Setiausaha Kesenian           : Abdullah Affandi

Setiausaha Persuratan         : Abd Aziz Mohin

Setiausaha Penerangan       : Masood Abd Rashid

Setiausaha Sukan                : Abd Rahman Hamidon

Setiausaha Kebajikan           : Habibah Manan

Setiausaha Rencam              : Mohamad Haniffa

 

Yang Dipertua                     : Ali Hj Ahmad

Naib Yang Dipertua (L)        : Lokman Musa

Naib Yang Dipertua (P)        : Habibah Abd Manan

Setiausaha Agung                : Abdul Razak Hitam

Penolong Setiausaha           : Yusuf Hj Rahim

Bendahari Agung                 : Zaharah Mokhtar

Setiausaha Pelajaran           : Azizul Rahman Abd Rahim

Setiausaha Kesenian           : Hussain Jamil

Setiausaha Persuratan         : Baharuddin Abd Latiff

Setiausaha Penerangan       : Abd Rahim Azmi

Setiausaha Sukan               : Abd Rahman Hamidon

Setiausaha Kebajikan          : Mohd Noor Talib

Setiausaha Rencam             : Masood Abd. Rashid

 

Yang Dipertua                     : Ali Hj Ahmad

Naib Yang Dipertua (L)        : Mohd Ismail Yusuf

Naib Yang Dipertua (P)        : Fatimah Yassin

Setiausaha Agung                : Rozhan Kuntum

Penolong Setiausaha           : Sallehuddin Mohamed

Bendahari Agung                 : Lokman Musa

Setiausaha Pelajaran           : Noah Abdullah

Setiausaha Kesenian           : Sabeha Hj Salleh

Setiausaha Persuratan         : Hussain Jamil

Setiausaha Penerangan       : Agoes Salim

Setiausaha Sukan                : Taib Ismail

Setiausaha Kebajikan           : Khalil Hussain

Setiausaha Rencam              : Mohd Noor Talib

Yang Dipertua                     : Lokman Musa

Naib Yang Dipertua (L)        : Mohd Ismail Yusuf

Naib Yang Dipertua (P)        : Sabehah Hj. Salleh

Setiausaha Agung                : Sallehuddin Muhamed

Penolong Setiausaha           : Alwi Jantan

Bendahari Agung                 : Noah Abdullah

Setiausaha Pelajaran           : Ali Hj Ahmad

Setiausaha Kesenian           : Abd Samad Ahmad

Setiausaha Persuratan         : Hussain Jamil

Setiausaha Penerangan        : Rozhan Kuntum

Setiausaha Sukan                 : Mustafa Abdullah

Setiausaha Kebajikan            : Habibah Abd Manan

Setiausaha Rencam               : Hussain Idrus

 

Yang Dipertua                       : Lokman Musa

Naib Yang Dipertua (L)          : Sallehuddin Muhamed

Naib Yang Dipertua (P)          : Sabehah Hj Salleh

Setiausaha Agung                 : Syed Husin Ali

Penolong Setiausaha             : Idris Abd Hamid

Bendahari Agung                   : Noah Abdullah

Setiausaha Pelajaran             : Mustafha Kamal Yassin

Setiausaha Kesenian             : Abd Samad Ahmad

Setiausaha Persuratan           : Mohd Daud Hamzah

Setiausaha Penerangan          : Abd Aziz Hussain

Setiausaha Sukan                  : Mohd Ali Abd Aziz

Setiausaha Kebajikan             : Ainul Adnan Abd Rahman

Setiausaha Rencam                : Abd Mutalib Raof

 

 

Yang Dipertua                       : Alwi Jantan

Naib Yang Dipertua (L)          : Sallehuddin Muhamed

Naib Yang Diertua (P)           : Yang Hj. Jiwati

Setiausaha Agung                : Mohd Nor Ismail

Penolong Setiausaha            : Jaafar Awang

Bendahari Agung                  : Hussain Idrus

Setiausaha Pelajaran            : Sheikh Mahmud Ali

Setiausaha Kesenian            : Mansur Bahari

Setiausaha Persuratan         : Omar Hashim

Setiausaha Penerangan        : Noah Abdullah

Setiausaha Sukan                : Sulaiman Hassan

Setiausaha Kebajikan           : Mohd Said Radzi

Setiausaha Rencam             : Kamarulzaman Hj Ismail

Setiausaha Per. Luar            : Syed Husin Ali

 

Yang Dipertua                     : Abdul Shukur Ayob

Naib Yang Dipertua (L)        : Husain Jamil

Naib Yang Dipertua (P)        : Rahimah Ujang

Setiausaha Agung               : Sanusi Osman

Penolong Setiausaha           : Karim Sharif

Bendahari Agung                  : Mohd Noor Azam

Setiausaha Pelajaran           : Husain Jamil

Setiausaha Kesenian           : Mansur Bahari

Setiausaha Persuratan         : Shukur Hj. Ahmad

Setiausaha Penerangan       : Hasan Yunus

Setiausaha Sukan               : Sheikh Ismail Omar

Setiausaha Kebajikan          : Kamarudin Hj Kachar

Setiausaha Rencam             : Syed Mansur

Setiausaha Ugama               : Hanafiah Ishak

Setiausaha Per. Luar            : Ismail Ahmad

 

Yang Dipertua                      : Abdul Shukur Ayob

Naib Yang Dipertua (L)         : Mohd Noor Azam

Naib Yang Dipertua (P)        : Yang Hj. Jiwati

Setiausaha Agung                : Man Harun

Penolong Setiausaha           : Sulaiman Hj. Nordin

Bendahari Agung                 : Abd Rahman Amin

Setiausaha Pelajaran           : Raja Mohktaruddin Dain

Setiausaha Kesenian           : Harun Ahmad

Setiausaha Persuratan         : Ismail Ahmad

Setiausaha Penerangan       : Sanusi Osman

Setiausaha Sukan               : Sheikh Ismail Omar

Setiausaha Kebajikan          : Karim Sharif

Setiausaha Rencam             : Mansur Bahari

 

Yang Dipertua                     : Mohd Amir Yaakub

Naib Yang Dipertua (L)        : Sanusi Osman

Naib Yang Dipertua (P)        : Mariam Buyung

Setiausaha Agung                : Shamsuddin Kassim

Penolong Setiausaha           : Karim Sharif

Bendahari Agung                 : Mohd Khatib Hamid

Setiausaha Pelajaran           : Mohd Saufi Abdullah

Setiausaha Kesenian           : Kaharuddin Mukmin

Setiausaha Persuratan         : Mahmud Taib

Setiausaha Penerangan       : Hassan Ibrahim

Setiausaha Sukan                : Sheikh Ismail Omar

Setiausaha Kebajikan           : Nik Yusuf Cathee

Setiausaha Rencam              : Nordin Hj. Mahmud

Setiausaha Per. Luar            : Tunku Farid Hussein

 

Yang Dipertua                     : Abdullah Hj. Ahmad Badawi

Naib Yang Dipertua (L)        : Mohd Khatib Abd Hamid

Naib Yang Dipertua (P)        : Mariam Buyung

Setiausaha Agung                : Mohd Arif Bador

Penolong Setiausaha           : Farid Onn

Bendahari Agung                  : Saadullah

Setiausaha Pelajaran           : Kaharuddin Mukmin

Setiausaha Kesenian           : Sheikh Ismail Omar

Setiausaha Persuratan         : Firdaus Hj Abdullah

Setiausaha Penerangan        :Talib Abdullah

Setiausaha Sukan                : Nik Abd. Rashid Nik Abd. Majid

Setiausaha Kebajikan           : Adnan Misbah

Setiausaha Rencam             : Subky Abdul Raof

Setiausaha Per. Luar            : Kamarulzaman Shariff

 

Yang Dipertua                     : Abdullah Hj. Ahmad Badawi

Naib Yang Dipertua (L)        : Mohd Arif Bador

Naib Yang Dipertua (P)        : Azizah Abd Rahman

Setiausaha Agung                : Abdul Hamid Ayob

Penolong Setiausaha (L)      : Zainal Adnan Yahya

Penolong Setiausaha (P)      : Rubiah Sidin

Bendahari Agung                  : Kamarulzaman Sharif

Setiausaha Pelajaran            : Abd Halim Ismail

Setiausaha Kesenian            : Kaharuddin Mukmin

Setiausaha Persuratan          : Shaari Mohd Nor

Setiausaha Penerangan        : Firdaus Hj. Abdullah

Setiausaha Sukan                 : Zulkifli Abdul

Setiausaha Agama                : Nawawi Mahmud

Setiausaha Rencam              : Mohd Diah Hj Nordin

Setiausaha Per. Luar             : Abd Kadir Jailani Hj. Samiun

 

Yang Dipertua                     : Zainal Adnan Yang Yahya

Naib Yang Dipertua (L)        : Abdul Hamid Ayob

Naib Yang Dipertua (P)        : Noor Ein Mohd Nor

Setiausaha Agung               : Hussein Mahmud

Penolong Setiausaha (L)      : Salleh Ahmad

Penolong Setiausaha (P)      : Wan Ismail Hj Ibrahim

Bendahari Agung                 : Muhamad Hanafiah

Setiausaha Pelajaran            : Annuar Ayob

Setiausaha Kesenian            : Wan Aisyah Abdullah

Setiausaha Persuratan          : Talib Abdullah

Setiausaha Sukan                 : Mustafa Abdullah

Setiausaha Agama                : Mohd Shukri Hj saad

Setiausaha Rencam              : Shaari Tadin

Yang Dipertua                       : Zainal Adnan Yang Yahya

Naib Yang Dipertua (L)          : Salleh Ahmad

Naib Yang Dipertua (P)          : Anisah Abd Razak

Setiausaha Agung                  : Hussein Mahmud

Penolong Setiausaha (L)         : Chik Nor Shamsuddin

Penolong Setiausaha (P)         : Noor Ein Mohd Nor

Bendahari Agung                     : Mahayuddin Abd Rahman

Setiausaha Pelajaran               : Muhamad Hanafiah

Setiausaha Kesenian               : Rusdi Ariff

Setiausaha Persuratan             : Rustam Sani

Setiausaha Penerangan            : Firdaus Hj Abdullah

Setiausaha Sukan                    : Sheikh Ismail Omar

Setiausaha Kebajikan               : Mokhtar Zain

Setiausaha Agama                    : Adnan Misbah

Setiausaha Per. Luar                 : Nik Mustafha Shafie

 

Yang Dipertua                      : Zainal Adnan Yang Yahya

Naib Yang Dipertua (L)         : Mahayuddin Abd Rahman

Naib Yang Dipertua (P)         : Ramlah Abas

Setiausaha Agung                : Hussein Mahmud

Penolong Setiausaha (1)      : Chik Nor Shamsuddin

Penolong Setiausaha (2)      : Zainal Ariff Hussain

Penolong setiausaha (3)       : Ahmad Latiff

Setiausaha Pelajaran            : Abd Hamid Salleh

Setiausaha Kesenian            : Rijalluddin Sulaiman

Setiausaha Persuratan          : Abd Talib Abdullah

Setiausaha Penerangan         : Sutan Shahril Lembang

Setiausaha Sukan                  : Sheikh Ismail Omar

Setiausaha Kebajikan             : Mohktar Mohd Zain

Setiausaha Agama                  : Adnan Misbah

 

Yang Dipertua                       : Hussein Mahmood

Naib Yang Dipertua (L)          : Mohd Said Hj Radzi

Naib Yang Dipertua (P)          : Ramlah Abas

Setiausaha Agung                 : Zainal Ariff Hussain

Penolong Setiausaha (1)       : Abd Samad Mat Daham

Penolong Setiausaha (2)       : Zakaria Hamid

Bendahari Agung                   : Mohamad Hanafiah

Setiausaha Pelajaran             : Abd Rahman Mohd Amin

Setiausaha Kesenian             : Yaakob Lazim

Setiausaha Persuratan           : Pahamin Abd. Razak

Setiausaha Penerangan          : Ahmad Latiff

Setiausaha Sukan                  : Ahmad Latiff

Setiausaha Kebajikan             : Adnan Misbah

Setiausaha Agama                  : Adnan Misbah

Yang Dipertua                       : Mohd Said Hj. Radzi

Naib Yang Dipertua (L)          : Hussein Mahmood

Naib Yang Dipertua (P)          : Zaiton Din

Setiausaha Agung                 : Zainal Ariff Hussain

Penolong Setiausaha (1)       : Zulkifli Shamsuddin

Penolong Setiausaha (2)       : Badaruddin Mohamad

Penolong setiausaha (3)        : Mohd Ramli Sharif

Bendahari Agung                   : Mohamad Hanafiah

Setiausaha Pelajaran             : Yaakob Lazim

Setiausaha Kesenian             : Kaharuddin Mukmin

Setiausaha Persuratan           : Di bawah Bendahari Agung

Setiausaha Penerangan         : Ilias Zaidi

Setiausaha Kebajikan            : Zainal Abidin Yahya

Setiausaha Agama                 : Adnan Misbah

Setiausaha Rencam               : Di bawah Bendahari Agung

Setiausaha Per. Luar              : Di bawah Bendahari Agung

Yang Dipertua                       : Mohd Said Hj. Radzi

Naib Yang Dipertua (L)          : Zainal Ariff Hussain

Naib Yang Dipertua (P)          : Fadzillah Yusuf

Setiausaha Agung                 : Maulan Daulah Mokeri

Penolong Setiausaha (1)       : Hasni Thamrin Hilmi

Penolong Setiausaha (2)       : Yasmin Abdullah

Penolong setiausaha (3)        : Akasah Hj Abd Manan

Bendahari Agung                   : Mohamad Hanafiah

Setiausaha Pelajaran             : Hashim Jaafar

Setiausaha Kesenian             : Wan Ahmad Nasir Hassan

Setiausaha Persuratan           : Kadiran Hj. Salam

Setiausaha Penerangan         : Abd Wahab Hj Ali

Setiausaha Sukan                  : Rahmat Yusuf

Setiausaha Kebajikan             : Badaruddin Mohamad

Setiausaha Agama                  : Taha Abd Kadir

 

Presiden                              : Wan Ahmad Nasir Hassan

Naib Presiden (L)                 : Omar Baba

Naib Presiden (P)                 : Putehyah Mohd Dom

Setiausaha Agung                : Yusuf Suhaime Hj. Mohd Yatim

Bendahari Agung                  : Gomri Hj Abd Rahman

Ahli Jawatankuasa                : M.A.Fawzi Basri

: Abd. Rahman Tawil

: Taha Kadir

: Nuri Hj Tahir

: Abd Latif Kadir

: Kamarul Bahrin Buyung

: Hassan Malek

: Salleh Hj Yusuf

: Idris Ahmad

: Rohana Ahmad

 

 

 

Penaung               : Y.A.B. Tun Hj. Abdul Razak Datuk Hussein

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat:   YB. Tan Sri Ghazali Shafie

 1. Encik Mohamad Rahmat
 2. Datuk Abdullah Ayub
 3. Prof. Zainal Abidin Wahid
 4. Encik Hassan Ibrahim
 5. Encik Ainuddin Wahid
 6. Encik Ishak Tadin
 7. Encik Abdul Rahman Arshad
 8. Encik Abdullah Malim Baginda
 9. Encik Melan Abdullah
 10. Cik Marina Yusof

 

Presiden                               : Yusuf Suhaime Hj. Mohd Yatim

Naib Presiden (L)                  : Abd Latif Kadir

Naib Presiden (P)                  : Muhibbah Ali

Setiausaha Agung                : M.A. Fawzi Basri

Bendahari Agung                  : Jamian Muhamad

Ahli Jawatankuasa                : Baharuddin Abd Kassim

: Hassan Malek

: Awang Zaki Abu Bakar

: Shuib Daud

: Abu Bakar Ismail

: Rashid Saad

: Hasni Thamrin Hilmi

: Harun Hashim

: Taha Kadir

: Abd Latif Masood

: Ahmad Takiyuddin Shaari

: Mohd Nasir Mokhsan

: Asiah Sarji

: Mohd Anuar Zaini

: Arifin Yahya

 

 

Presiden                               : M.A. Fawzi Basri

Naib Presiden (L)                  : Onn Hj. Ismail

Naib Presiden (P)                  : Asiah Sarji

Setiausaha Agung                : Mohd Zulkifli Hamid

Penolong Setiausaha (1)      : Abu Sujak Hj. Nor

Penolong Setiausaha (2)      : Mohd Nasir Mokhsan

Bendahari Agung                  : Baharuddin Abd. Kassim

Ahli Jawatankuasa                : Mohd Annuar Zaini

: Mohd Khalid Nordin

: Abd Rashid Kadir

: Yusuf Suhaime Hj. Mohd Yatim

: Mohd Zain Sulaiman

: Harun Hashim

: Hassanuddin Yeop

: Halimah Ismail

: Amha Buang

: Mohd Salleh Mubin

 

 

Presiden                               : M.A. Fawzi Basri

Timbalan Presiden                : Baharuddin Abu Kassim

Naib Presiden                        : Mohd Nasir Mokhsan

Naib Presiden                        : Osman Hj Abu Bakar

Naib Presiden (p)                  : Rosnah Abd Majid

Setiausaha Agung                : Mohd Zulkifli Abd. Hamid

Penolong Setiausaha            : Ahmad Faiz Hamid

Bendahari Agung                  : Maimun Nik Wan

Ahli Jawatankuasa                : Mohd Khalid Nordin

: Abd Rashid Kadir

: Ramli Yusuf

: Nordin Kardi

: Abd Aziz yusuf

: Azlan Darwish

: Halimah Ismail

: Mohd Nor Amin

: Zainal Abidin Alyamni

 

 

Presiden                                 : Ahmad Faiz Hamid

Timbalan Presiden                : Tumingan Marlan

Naib Presiden                        : Ahmad Lotfi Arifin

Naib Presiden                        : Mohd Annuar Zaini

Naib Presiden (p)                  : Rosnah Abd Majid

Setiausaha Agung                : Nordin Kardi

Penolong Setiausaha           : Hamzah Yusuf

Ahli Jawatankuasa                : Mohd Nor Amin

: Shahimi Mohd Alim

: Ramli Yusuf

: Abd Manaf Ibrahim

: Paizah Idris

: Jaafar Bachek                     : Mohd Nasir Mokhsan

: Jaafar Mohd Atan               : Idris Zakaria

 

 

Presiden                                 : Ahmad Faiz Hamid

Timbalan Presiden                : Tumingan Marlan

Naib Presiden                        : Ahmad Lotfi Arifin

Naib Presiden                        : Mohd Annuar Zaini

Naib Presiden (p)                  : Rosnah Abd Majid

Setiausaha Agung                : Nordin Kardi

Penolong Setiausaha           : Hamzah Yusuf

Ahli Jawatankuasa                : Mohd Nor Amin

: Shahimi Mohd Alim

: Ramli Yusuf

: Abd Manaf Ibrahim

: Paizah Idris

: Jaafar Bachek                     : Mohd Nasir Mokhsan

: Jaafar Mohd Atan               : Idris Zakaria

 

 

Presiden                                 : Ahmad Faiz Hamid

Timbalan Presiden                : Abd Manaf Ibrahim

Naib Presiden                        : Ramli Yusuf

Naib Presiden                        : Mohd Annuar Zaini

Naib Presiden (p)                  : Paizah Idris

Setiausaha Agung                : Nordin Kardi

Penolong Setiausaha           : Mohd Nor Amin

Bendahari Agung                  : Hartini Abdullah

Ahli Jawatankuasa                : Hamzah Yusuf

: Rokiah Mustakim

: Ishak Jonid

: Baharuddin Abu Kassim

: Osman Salleh

: Jaafar Bachek                     : Tumingan Marlan

: Mohd Zaim Abu Hassan    : Kamaruddin Harun

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat

Ketua                   : Y.B. Dato’ Musa Bin Hitam

: Y.B. Encik Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi

: Tan Sri Datuk Dr. Anuwar Mahmud

: Y.B. Datin Paduka Rafidah Binti Aziz

: Y.Bhg. Datuk HM. Shah

: Y.Bhg. Prof. (M) Dato’ Nik Rashid Nik Abd Majid

: Y.Bhg. Dato’ Hj. Hassan Ahmad

: Y.Bhg. Datuk Dr. Arshad Ayub

 

Pengerusi Tetap                            : Zainal Abidin Mohd Noor

Timb. Pengerusi Tetap                   : Abdul Hakim Darus

 

Presiden                                 : Yusuf Suhaime Hj Mohd Yatim

Timbalan Presiden                  : Mohd Nasir Mokhsan

Naib Presiden                         : Ramli Yusof

Naib Presiden                         : Mohd Raus Md. Sam

Naib Presiden (W)                  : Hartini Abdullah

Setiausaha Agung                 : Abdul Radzak Abdul Malek

Penolong Setiausaha Agung   : Ahmad Kamaluddin Zabaai

Bendahari Agung                   : Alias Omar

Ahli Jawatankuasa

i         : Darwis Lidin

ii        : Ishak Joned

iii       : Hamzah Yusof

iv       : Mohd Nor Mohd Amin

v        : Kamarudin Harun

vi       : M.A. Fawzi Basri

vii      : Zubir Harun

 

Pemeriksa Kira-kira               : Abdul Manaf Ibrahim

: Tn. Hj. Mohd Saad Ibrahim

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat

Ketua                   : Y.B. Dato’ Musa Hitam

: Y.B. Encik Abdullah Haji Ahmad Badawi

: Tan Sri Datuk Dr. Anuwar Mahmud

: Y.B. Datin Paduka Rafidah Aziz

: Y.Bhg. Datuk HM. Shah

: Y.Bhg. Prof. Madya Datuk Nik Rashid Nik Abdul Majid

: Y.Bhg. Dato’ Hj. Hassan Ahmad

: Y.Bhg. Tan Sri Abdullah Ayub

 

Pengerusi Tetap                             : Abdul Hakim Darus

Timb. Pengerusi Tetap                   : Mohd. Yusof Osman

 

Presiden             : Yusuf Suhaime Hj Mohd Yatim

(sehingga 15 Ogos 1982)

 

Timbalan Presiden      : Mohd Nasir Mokhsan

                         (Pemangku Presiden bermula 15 Ogos 1982)

 

Naib Presiden              : Ramli Yusuf

Naib Presiden              : Daruis Lidin

Naib Presiden (W)       : Meriyam Abdul Majid  (sehingga Jun 1982)

( Hamidah bt Tahir memangku jawatan ini bermula Jun 1982)

 

Setiausaha Agung                       : Abdul Radzak Abdul Malek

Penolong Setiausaha Agung        : Abdul Rahman Palil

 

Bendahari Agung                  : Mohd Nor Mohd Amin

 (sehingga November 1983)

(Ishak Mohd Joned memangku jawatan ini bermula Nov 1983)

 

Ahli Jawatankuasa

i         : Ishak Ahmad

ii        : Shafie Abdul Hamid

iii       : Suhaimi Ibrahim

iv       : Mohd Raus Md. Sam

v        : Ismail Yusof

Ahli Jawatankuasa      vi       : Yaacob Md. Sam

Lantikan                     vii      : Mohd Dali Hj. Alias

viii     : Mohd Sehan Awang Ain

ix       : Hamzah Yusof

 

Pemeriksa Kira-kira               : Abdul Manaf Ibrahim

: Tn. Hj. Mohd Saad Ibrahim

 

 

 

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat 

Ketua        : Y.B. Dato’ Musa Hitam

: Y.B. Encik Abdullah Haji Ahmad Badawi

: Tan Sri Datuk Dr. Anuwar Mahmud

: Y.B. Datin Paduka Rafidah Aziz

: Y.Bhg. Datuk HM. Shah

: Y.Bhg. Prof. Madya Datuk Nik Rashid Nik Abdul Majid

: Y.Bhg. Dato’ Hj. Hassan Ahmad

: Y.Bhg. Tan Sri Abdullah Ayub

 

Pengerusi Tetap                            : Abdul Hakim Darus

Timb. Pengerusi Tetap                  : Mohd. Yusof Osman

 

Presiden                                 : Ramli Yusof

Timbalan Presiden                 : Daruis Lidin

Naib Presiden                         : Zainal Abidin Mohd Noor

Naib Presiden                         : Abdul Rahman Palil

Naib Presiden (W)                  : Hamidah Tahir

Setiausaha Agung(lantikan)   : Abdul Radzak Abdul Malek

Penolong Setiausaha Agung (lantikan): Mohd Sehan Awang Ain

Bendahari Agung                    : Awang Zaki Abu Bakar

 

Ahli Jawatankuasa

i         : Aziz Yacob

ii        : Mohd Yusuf Haji Ibrahim

iii       : Hassan Ahmad

iv       : Tajudin Abdul Rahman

v        : Hamzaid Yahya

vi       : Mohd Zain Ismail

vii      : Abdul Rahman Ngalih

 

Pemeriksa Kira-kira               : Abdul Manaf Ibrahim

: Tn. Hj. Mohd Saad Ibrahim

 

 

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

Lembaga Penasihat 

Ketua         : Y.B. Dato’ Musa Hitam

: Y.B. Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi

: Y. B. Datuk Sharir Abdul Samad

: Y.B. Datin Rafidah Aziz

: Y.Bhg. Datuk Haji Hassan Ahmad

: Y.Bhg. Prof. Madya Datuk Nik Rashid Nik Abdul Majid

: Y.Bhg. Tan Sri Ainuddin Wahid

: Y.Bhg. Tan Sri Salehuddin Mohamad

 

Pengerusi Tetap                             : Hakim Darus

 

Timb. Pengerusi Tetap                  : Mohd. Yusof Osman

 

Presiden                                 : Ramli Yusof

 

Timbalan Presiden                : Daruis Lidin

 

Naib Presiden                        :  Zainal Abidin Mohd Noor

Naib Presiden                        :  Abdul Rahman Palil

Naib Presiden (W)                 :  Hamidah Tahir

 

Setiausaha Agung (lantikan)         : Ishak Mohd Jonid

 

Penolong Setiausaha Agung (lantikan):  Mohd Sehan Awang Ain

 

Bendahari Agung                  : Awang Zaki Abu Bakar

 

 

 

 

 

Ahli Jawatankuasa      i         : Ishak Mohd Jonid

ii        : Abdul Radzak Abdul Malek

iii       : Atan Harun (sehingga 9/2/87)

iv       : Abdul Rahim Jeragan

v        : Mohd Sehan Awang Ain

vi       : Mohd Zain Ismail

 

Ahli Jawatankuasa      vii      : Ainon Bt Mohamad

(Lantikan)                     viii     : Azalina Bt Othman Said

(sehingga 30 Jun 1986)

ix       : Hamzah Hj. Said

x        : Dr. Hamzaid Yahya

xi       : Wan Mohd Khir Bin Wan Chik

(sehingga 15 Julai 1986)

xii      : Alias Jamsuri (mulai 15/7/1986)

xiii     : Shahruddin Ismail

(mulai 1/11/86)

 

Pemeriksa Kira-kira               : Abdul Manaf Ibrahim

: Tn. Hj. Mohd Saad Ibrahim

 

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

Lembaga Penasihat 

Ketua         : Y.B. Dato’ Musa Hitam

: Y.B. Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi

: Y. B. Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak

: Y.B. Datin Paduka Rafidah Aziz

: Y.B. Tuan Haji Anwar Ibrahim

: Y.Bhg. Prof. (M) Dato’ Nik Rashid Nik Abd Majid

: Y.Bhg. Tan Sri Ainuddin Wahid

 

Pengerusi Tetap                             : Abdul Hakim Darus

 

Timb. Pengerusi Tetap                  : Abu Bakar Bin Hassan

 

Presiden                                 : Ramli Yusof

 

Timbalan Presiden                : Abdul Radzak Abdul Malek

 

Naib Presiden                        : YB Mohd Zain Ismail

(sehingga 17 Feb. 1989)

(Dipangku oleh Zainal Abidin Mohd Noor mulai tarikh itu)

 

Naib Presiden                        : Awang Zaki Abu Bakar

 

Naib Presiden (W)                 : Ainon  Muhammad

 

Setiausaha Agung                : Nordin Kardi

 

Penolong Setiausaha Agung        : Mohd Nardin Awang

(sehingga 17/2/89)

(Diganti oleh Azmi Hassan mulai 17/2/89)

 

Bendahari Agung                  : Mohd Yusop Hj. Ibrahim

 

Ahli Jawatankuasa      i         : Mohd Nardin Awang

ii        : Ibrahim Abdullah

iii       : Abd Rahman Palil

iv       : Shafiee Zakaria

(sehingga 27/2/88)

v        : Ariffin Ibrahim

vi       : Mohd Sehan Awang Ain

(sehingga 19/9/1988)

 

Ahli Jawatankuasa      vii      : Jaafar Bachek (mulai 26/3/88)

(Lantikan)                     viii     : Mohd Foad Hj. Abdullah                                                               ix       : Mohd Yusof Othman

(mulai 29 Mac 1988)                                                                     xi       : Robiah Kulup Hamzah

xii      : Zainal Abidin Mohd Noor

xiii     : Prof (M) Dr. Yahya Mat Hassan

(mulai 21 Februari 1989)

 

Pemeriksa Kira-kira     : Abdul Rahman B. Ngalih

: Tn. Hj. Abd. Rashid Abdul Kadir

 

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat 

Ketua         : Y.B. Dato’ Musa Hitam

: Y.B. Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi

: Y. B. Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak

: Y.B. Datin Paduka Rafidah Aziz

: Y.B. Tuan Haji Anwar Ibrahim

: Y.Bhg. Prof. Madya Datuk Nik Rashid Nik Abdul Majid

: Y.Bhg. Tan Sri Ainuddin Wahid

 

Pengerusi Tetap                             : Abdul Hakim Darus

 

Timb. Pengerusi Tetap                  : Abu Bakar Bin Hassan

 

Presiden                                 : Ramli Yusof

 

Timbalan Presiden                : Abdul Radzak Abdul Malek

 

Naib Presiden                        : Ishak Mohd Joned

 

Naib Presiden                        : Mohd Yusof Othman

(sehingga 22 Julai 1991)

 

Naib Presiden (W)                 : Norashekin Yusof

 

Setiausaha Agung                : Daruis Lidin

 

Penolong Setiausaha Agung        : Azmi Hassan

 

Bendahari Agung                  : Mohd Yusop Hj. Ibrahim

 

 

Ahli Jawatankuasa                i         : Mazlan Osman

ii        : Hang Tuah Din

iii       : Abdul Hadi Yusoff

iv       : Dzulkafli Mohd Sharif

v        : Noraini Abdul Kadir

vi       : Azmi  Hassan

 

Ahli Jawatankuasa                vii      : Jaafar Bachek

Lantikan                                 viii     : Rosman Abdullah

ix       : Mohd Foad Haji Abdullah

x        : Prof. (M) Dr.Yahya Md. Hassan

 

Pemeriksa Kira-kira               : Sallehuddin Abdul Wahab

: Tn. Hj. Abd. Rashid Abdul Kadir

 

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat 

Ketua         : Y.B. Dato’ Musa Hitam

: Y.B. Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi

: Y. B. Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak

: Y.B. Datin Paduka Rafidah Aziz

: Y.B. Tuan Haji Anwar Ibrahim

: Y.Bhg. Prof. (M) Dato’ Nik Rashid Nik Abd Majid

: Y.Bhg. Tan Sri Ainuddin Wahid

 

Pengerusi Tetap                             : Abdul Hakim Darus

 

Timb. Pengerusi Tetap                  : Abu Bakar Bin Hassan

 

Presiden                                 : Ishak Mohd Joned

 

Timbalan Presiden                : Prof. Madya Dr. Yahya Md. Hassan

 

Naib Presiden                        : Suhaimi Ibrahim

 

Naib Presiden                        : Zulfakar Noordin

 

Naib Presiden (W)                 : Asniah Mohamed Said

 

Setiausaha Agung                : Mat Yasir Hj Ikhsan

 

Penolong Setiausaha Agung        : Mohd. Sehan Awang Ain

 

Bendahari Agung                  : Mazlan Osman

 

 

 

Ahli Jawatankuasa      i         : Shahril Rejab

ii        : Kamal Baharin Mustafa

iii       : Abara Ahmad Hj. Munir

iv       : Hang Tuah Din

v        : Sulaiman Samat

 

Ahli Jawatankuasa      vi       : Mohd. Nor Hassan

Lantikan                        vii      : Jaafar Bachek

viii     : Bidayah Harun

ix       : Ahmad Jamion

 

Pemeriksa Kira-kira     : Sallehuddin Abdul Wahab

: Tn. Hj. Abd. Rashid Abdul Kadir

 

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat 

Ketua         : Y.B. Tan Sri Musa Hitam

: Y.B. Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi

: Y. B. Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak

: Y.B. Dato’ Seri Paduka Rafidah Aziz

: Y.B. Dato’ Seri Haji Anwar Bin Ibrahim

: Y.Bhg. Prof.(M) Datuk Nik Rashid Nik Abd Majid

: Y.Bhg. Dato’ Dr. Yusof Noor

 

Pengerusi Tetap                             : Abdul Hakim Darus

 

Timb. Pengerusi Tetap                  : Abu Bakar Bin Hassan

 

Presiden                                 : Ishak Mohd Joned

 

Timbalan Presiden                : Prof. Madya Dr. Yahya Md. Hassan

 

Naib Presiden                        : Dato’ Suhaimi Ibrahim

 

Naib Presiden                        : Shahril Rejab

 

Naib Presiden (W)                 : Asniah Mohamed Said

 

Setiausaha Agung                : Mohd Sehan Awang Ain

 

Penolong Setiausaha Agung        : Ramli Abdul Hamid

 

Bendahari Agung                  : Samsuddin Suip

 

 

 

Ahli Jawatankuasa      i         : Jais Abdul Karim

ii        : Azan Ismail

iii       : Mohd Faris Musa

iv       : Kamal Baharin Mustafa

v        : Abdul Rahman Hj. Abdul Karim

 

 

Ahli Jawatankuasa      vi       : Dr. Mohd Ridzuan Nordin

Lantikan                        vii      : Mohd Nor Hassan

viii     : Rosyatimah Abdul Rahman

 1. : Mat Yasir Hj Ikhsan

 

Pemeriksa Kira-kira     : Abu Bakar Othman

: Tn. Hj. Zainal Abidin Mohd Noor

 

 

 

(Penaung dan Lembaga Penasihat tidak sempat dilantik)

 

Pengerusi Tetap                             : Abu Bakar Bin Hassan

 

Timb. Pengerusi Tetap                  : Shah Amri Abdul Aziz

 

Presiden                                 : Dr. Nordin Kardi

 

Timbalan Presiden                : Mat Yasir Hj Ikhsan

 

Naib Presiden                        : Abdul Rahman Hj. Abdul Karim

 

Naib Presiden                        : Shahril Rejab

 

Naib Presiden (W)                 : Emilia Othman

 

Setiausaha Agung                : Dr. Shafie Mohd Salleh

 

Penolong Setiausaha Agung        : Dzulkafli Mohd Sharif

 

Bendahari Agung                  : Abdul Jabar Bin Bujang

 

 

Ahli Jawatankuasa      i         : Jais Abdul Karim

ii        : Hang Tuah Din

iii       : Saroni Judi

iv       : Wan Mohd Tahir Wan Ibrahim

v        : Abdul Hakim Darus

vi       : Dzulkafli Mohd Sharif

 

 

 

 

 

Penaung   : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat 

Ketua         : Y.A.B. Dato’ Seri Hj. Anwar Ibrahim

: Y.B. Dato’ Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi

: Y. B. Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak

: Y.B. Dato’ Seri Paduka Rafidah Aziz

: Y.Bhg. Prof. Datuk Nik Rashid Nik Abdul Majid

: Y.Bhg. Dato’ Dr. Yusof Noor

 

Pengerusi Tetap                             : Samsudin Suip

 

Timb. Pengerusi Tetap                  : Ahmad Hisham Mohamed

 

Presiden                                 : Dato’ Suhaimi Ibrahim

 

Timbalan Presiden                : Shahril Rejab

 

Naib Presiden                        : Raja Arif Raja Ali

Naib Presiden                        : Dzulhijjah Sokarno

Naib Presiden (W)                 : Dr. Siti Hawa Kassim

 

Setiausaha Agung                : Syed Anuar Syed Mohamad

 

Penolong Setiausaha Agung        : Jais Abdul Karim

(Sehingga 31/12/1998)

: Mohd Po’ad Jelani

(mulai 1/1/1999)

 

Bendahari Agung                  : Azan Ismail

 

Ketua Penerangan               : Jaafar Abdul Rahim

 

Ahli Jawatankuasa      i         : Reezal Merican Naina Merican

ii        : Jais Abdul Karim

iii       : Prof.(M) Dr. Sharifudin Zainudn                                                  iv       : Azurin Zuraidi Azizan

 

 

 

Ahli Jawatankuasa      v        : Shariff Abdul Hamid

Lantikan                        vi       : Mohd. Nasir Abdul Razak

vii      : Kamaruzzaman Zainal Abidin                                                      viii     : Rahimah Jamaludin

ix       : Annas Ahmad

x        : Rosdi Amir

 

Pemeriksa Kira-kira               : Ahmad Kamal Jamlus

Pemeriksa Kira-kira               : Mohd Sharir @ Shaharir Abdullah

 

Setiausaha Kerja                            : Mohd Romei Ngah

 

 

 

 

Penaung             : Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat 

 

Ketua         : Y.B. Dato’ Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi

: Y. B. Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak

: Y.B. Dato’ Seri Paduka Rafidah Aziz

: YB. Tan Sri Dato Seri Muhyiddin Mohd Yassin

: Y.Bhg.  Dato’ Seri Abdul Rahman Maidin

: Y.Bhg. Dato’ Seri Dr. Zainal Ariff Hussain

 

 

Pengerusi Tetap                             : Samsudin Suip

Timb. Pengerusi Tetap                  : Mohd Sharir @ Shaharir Abdullah

 

Presiden                                 : Dato’ Suhaimi Ibrahim

Timbalan Presiden                : Shahril Rejab

 

Naib Presiden (i)                             : Dzulhijjah Sokarno

Naib Presiden (ii)                            : Prof. Madya Dr. Sharifuddin Zainuddin

Naib Presiden (iii)                  : Reezal Merican Naina Merican

Naib Presiden (HAWA)                  : Hjh. Dr. Siti Hawa Kassim

 

Setiausaha Agung                : Syed Anuar Syed Mohamad  (Sehingga 7/01/03)

: Lokman Abdul Wahid

                                     (mulai 8/01/2003 sehingga 31/12/03)

: Sobri Ahmad (mulai 1/1/ 2004)

 

Penolong Setiausaha Agung        :Ahmad Kamal Jamlus (Sehingga 31/12/03)

: Roziana Che Wahab (mulai 1/1/04)

 

Bendahari Agung                  : Azan Ismail

Ketua Penerangan                : Jaafar Abdul Rahim (Sehingga 1/1/05) 

: Mohd Po’ad Jelani

(mulai 1/1/ 2005 sehingga 1/6/2005)

: Md Radzi Mustafa (mulai 1/6/2005)

 

 

 

Ahli Jawatankuasa      i         : Jais Abdul Karim

ii        : Mohamad Mustafa Latif

iii       : Zambri Md Isa

iv       : Jaafar Abdul Rahim

v        : Mohd Romei Ngah

 

Ahli Jawatankuasa      vi       : Irmohizam Ibrahim

Lantikan                        vii      : Sobri Ahmad

viii     : Mustafa Haji Othman

ix       : Annas Ahmad

x        : Mohd Zambri Haji Hussin

xi       : Ahmad Zaki Ariffin

xii      : Rosdi Amir

xiii     : Azizah Zamhari

ix       : Dr. Syed Omar Syed Mohamad

xx      : Jamaludin Ayub

xxi     : Zainal Abidin Mohamad

xxii    : Mohd Fauzi Zulkifli

xxiii   : Azman Muhammad

xxiv   : Md Radzi Mustafa

xxv    : Abdul Hakim Amir

xxvi   : Mohamad Ismail

xxvii  : Wan Ahmad Ibrahim

xxviii : Azahari Muhiddin

xix     : Rafidah Mohd Ariffin

 

Pemeriksa Kira-kira               : Ahmad Hisham Hassan

Pemeriksa Kira-kira               : Mohd Rasidi Yusof

 

Setiausaha Kerja                  : Ahmad Nasarudin Abdul Rahman

: Hasrizal Basri

: Abd. Wahab Mohamad Annuar

 

 

Penaung   : Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi

Perdana Menteri Malaysia

 

Lembaga Penasihat 

Ketua         : Y. A. B. Dato’ Seri Mohd Najib Tun Hj. Abdul Razak

: YB. Dato’ Seri Hishamuddin Tun Hussein

: YB. Dato’ Seri Azalina Dato’ Othman Said

: Y.B. Dato’ Mustapha Mohamad

: Y.B. Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin

: Y.B. Datuk Seri Zainuddin Maidin

: Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Rozali Ismail

: Y.Bhg. Dato’ Suhami Ibrahim

 

Pengerusi Tetap                             : Mohd Sharir @ Shaharir Abdullah

Timb. Pengerusi Tetap                  : Hj. Ahmad Dalail Mohd Rakim

 

Presiden                                 : Dato’ Sri Reezal Merican Naina Merican

 

Timbalan Presiden                : Syed Anuar Syed Mohamad

 

Naib Presiden (i)                             : Jais Abdul Karim

 

Naib Presiden (ii)                            : Hang Tuah Din @ Mohamed Din

 

Naib Presiden (iii)                  : Rosdi Amir

 

Naib Presiden (HAWA)                  : Rafidah Mohd Ariffin

 

Setiausaha Agung                : Mohd Nardin Awang

 

Penolong Setiausaha Agung        : Zambri Md. Isa

 

Bendahari Agung                  : Abdul Rahim Hj. Shaharudin

Ketua Penerangan               : YB. Mohamad Sahfri Abd. Aziz

 

Ahli Jawatankuasa      i         : Irmohizam Ibrahim

ii        : Tajul Azmir Mustapa

iii       : Shukriah Abdul Mubin

iv       : Wan Emril Nizam Wan Embong

v        : Ahmad Yakqub Nazri

vi       : Mohd Faizal Mohd Salleh

 

Ahli Jawatankuasa      vii      : Roszaina Che Wahab

Lantikan                        viii     : Dr. Md. Zainul Fithri Othman

ix       : Badrolhisham Mohamed

x        : Mohd Fauzi Zulkifli

xi       : Mohd Shahar Abdullah

 

 

Pemeriksa Kira-kira               : Nordin A.H. Thani

Pemeriksa Kira-kira               : Zulkipli Zakaria

 

Setiausaha Kerja                            : Aswat Abu Bakar

 

 

SENARAI JAWATANKUASA TERTINGGI
GABUNGAN PELAJAR MELAYU SEMENANJUNG (GPMS)
SESI 2009/2012

 

PENAUNG

 

PENAUNG YAB. DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA

 

PENASIHAT KEHORMAT SEUMUR HIDUP

 

PENASIHAT KEHORMAT SEUMUR HIDUP YABHG. TUN DR MAHATHIR BIN MOHAMAD MANTAN PERDANA MENTERI
PENASIHAT KEHORMAT SEUMUR HIDUP YABHG. TUN ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI MANTAN PERDANA MENTERI,MANTAN PRESIDEN GPMS KE 9, TAHUN 1962-1964
PENASIHAT KEHORMAT SEUMUR HIDUP YABHG. TUN DR. SITI HASMAH BINTI MOHD ALI PENGASAS GPMS 1948

 

PENASIHAT

 

KETUA PENASIHAT YAB. TAN SRI MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD YASSIN TIMBALAN PERDANA MENTERI MALAYSIA
PENASIHAT YBHG. TUN ABDULLAH AYOB MANTAN PRESIDEN GPMS KEDUA TAHUN 1950-1951
PENASIHAT YBHG. HJ WAN AHMAD NASIR WAN HASAN MANTAN PRESIDEN GPMS KE 13, TAHUN 1971-1972
PENASIHAT YBHG. HJ YUSOF SUHAIMIE YATIM MANTAN PRESIDEN GPMS KE 14, TAHUN 1972-1974, 1978-1983
PENASIHAT YBHG. DATO’ DR AHMAD FAIZ ABDUL HAMID MANTAN PRESIDEN GPMS KE 15, TAHUN 1976-1978
PENASIHAT YBHG. HJ RAMLI YUSOF MANTAN PRESIDEN GPMS KE 17, TAHUN 1983-1991
PENASIHAT YBHG. HJ ISHAK JONED MANTAN PRESIDEN GPMS KE 18, TAHUN 1991-95
PENASIHAT YBHG. TAN SRI DR NORDIN KARDI MANTAN PRESIDEN GPMS KE 19, TAHUN 1995-1997
PENASIHAT YBHG. DATO’ SUHAIMI IBRAHIM MANTAN PRESIDEN GPMS KE 20, TAHUN 1997-2006
PENASIHAT YBHG. DATO’ SERI REEZAL MERICAN NAINA MERICAN MANTAN PRESIDEN GPMS KE 21, TAHUN 2006-2009

 

PENASIHAT KHAS

 

PENASIHAT KHAS
 1. DATO’ SERI IDRIS JUSUH
PENGERUSI MARA
PENASIHAT KHAS YBHG. DATO’ HAJI JAILANI NGAH SETIAUSAHA POLITIK YAB PERDANA MENTERI

 

 

Pengerusi Tetap                                   : En.Hasanul Amir Bin Abdul Halim
Timbalan Pengerusi Tetap                   : En. Tajul Azmir Bin Mustapa

 

Ahli Majlis Tertinggi:
Presiden                                              : En. Jais Bin Abdul Karim
Timbalan Presiden                               : En. Rosdi Bin Amir
Naib Presiden 1                                   : En. Hasnul Fairuz Bin Hushin Amri
Naib Presiden 2                                   : En. Ezaruddin Bin Abdul Rahman
Naib Presiden 3                                   : En. Hishamuddin Bin Abdul Rahman
Naib Presiden Wanita merangkap

Ketua Sekretariat HAWA                  : Pn. Rafidah Binti Mohd Ariffin
Setiausaha Agung                               : En. Zambri Bin Mohd Isa
Penolong Setiausaha Agung               : En. Mohd Marwan Bin Abu Kasim
Bendahari Agung                                : Tn. Haji Annas Bin Ahmad
Ketua Penerangan                               : YBhg. Dato’ Haji Irmohizam Bin Haji Ibrahim

 

Ahli Jawatankuasa
1.  En. Ismadee Asmara Bin Dato’ Ishak
2.  En. Mohd Alif Anas Bin Md Noor
3.  En. Khairul Adha Bin Madzlan
4.  En. Mohd Redzuan Bin Mohamad Yusuff
5.  YBhg. Dato’ Dr. Hazzaini Bin Hashim
6.  En. Azham Bin Abara Ahmad
7.  En. Masrul Amir Bin [email protected]
8.  En. Fadhli Zil Ikram Bin Dzulkifly
9.  En. Mohd Fauzi Bin Zulkifli
10.En. Mohd Zain Bin Abu
11.En. Mohd Haidir Anuar Bin Zubir
12.En.Shahrizal Bin Man Harun

 

Pengurusan & Pentadbiran Ibu Pejabat

 1. Setiausaha Kerja : En. Mohd Firdaus Bin Jamaludin
  2.  Penolong Setiausaha Kerja            : Cik Nur Ainun Binti Awang Jati
  3.  Pegawai Program                           : Cik Nor Ain Binti Azmee
  4.  Pegawai Program                           : En. Abdul Rahim Bin Abu Bakar
  5.  Penolong Pegawai Program           : En. Muhammad Jafizan Bin Jaapar

 

 

 

SENARAI JAWATANKUASA TERTINGGI
GABUNGAN PELAJAR MELAYU SEMENANJUNG (GPMS)

2012-2015

 

PENAUNG

 

PENAUNG YAB. DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA

 

PENASIHAT KEHORMAT SEUMUR HIDUP

 

PENASIHAT KEHORMAT SEUMUR HIDUP YABHG. TUN DR MAHATHIR BIN MOHAMAD MANTAN PERDANA MENTERI
PENASIHAT KEHORMAT SEUMUR HIDUP YABHG. TUN ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI MANTAN PERDANA MENTERI,MANTAN PRESIDEN GPMS KE 9, TAHUN 1962-1964
PENASIHAT KEHORMAT SEUMUR HIDUP YABHG. TUN DR. SITI HASMAH BINTI MOHD ALI PENGASAS GPMS 1948

 

PENASIHAT

 

KETUA PENASIHAT YAB. TAN SRI MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD YASSIN TIMBALAN PERDANA MENTERI MALAYSIA
PENASIHAT YBHG. TUN ABDULLAH AYOB MANTAN PRESIDEN GPMS KEDUA TAHUN 1950-1951
PENASIHAT
 1. TAN SRI ABU ZAHAR NIKA UJANG
YANG DI PERTUA DEWAN NEGARA
PENASIHAT
 1. DATO’ SERI UTAMA DR. RAIS YATIM
MENTERI
PENASIHAT
 1. DATO’ SERI MOHD HUSNI HANADZLAH
MENTERI
PENASIHAT
 1. DATO’ SERI JAMIL KHIR BAHAROM
MENTERI
PENASIHAT
 1. DATO’ SERI MOHD KHALED NORDIN
MENTERI
PENASIHAT
 1. DATO’ SERI AHMAD SHABERY CHEEK
MENTERI
PENASIHAT YBHG. HJ WAN AHMAD NASIR WAN HASAN MANTAN PRESIDEN GPMS KE 13, TAHUN 1971-1972
PENASIHAT YBHG. HJ YUSOF SUHAIMIE YATIM MANTAN PRESIDEN GPMS KE 14, TAHUN 1972-1974, 1978-1983
PENASIHAT YBHG. DATO’ DR AHMAD FAIZ ABDUL HAMID MANTAN PRESIDEN GPMS KE 15, TAHUN 1976-1978
PENASIHAT YBHG. HJ RAMLI YUSOF MANTAN PRESIDEN GPMS KE 17, TAHUN 1983-1991
PENASIHAT YBHG. HJ ISHAK JONED MANTAN PRESIDEN GPMS KE 18, TAHUN 1991-95
PENASIHAT YBHG. TAN SRI DR NORDIN KARDI MANTAN PRESIDEN GPMS KE 19, TAHUN 1995-1997
PENASIHAT YBHG. DATO’ SUHAIMI IBRAHIM MANTAN PRESIDEN GPMS KE 20, TAHUN 1997-2006
PENASIHAT YBHG. DATO’ SERI REEZAL MERICAN NAINA MERICAN MANTAN PRESIDEN GPMS KE 21, TAHUN 2006-2009

 

PENASIHAT KHAS

 

PENASIHAT KHAS
 1. DATO’ SERI IDRIS JUSUH
PENGERUSI MARA
PENASIHAT KHAS YBHG. DATO’ HAJI JAILANI NGAH SETIAUSAHA POLITIK YAB PERDANA MENTERI
PENASIHAT KHAS YBHG. DATO’ ABDUL HALIM KADER PRESIDEN TAMAN BACHAAN, SINGAPURA

 

 

 

 

AHLI MAJLIS TERTINGGI GPMS

 

 

JAWATAN NAMA
PENGERUSI TETAP HASANUL AMIR ABDUL HALIM
TIMBALAN PENGERUSI TETAP MOHD HAZIMIN JAMALUDIN
PRESIDEN JAIS ABDUL KARIM
TIMBALAN PRESIDEN EZARUDIN ABDUL RAHMAN
NAIB PRESIDEN 1 MOHD ALIF ANAS MD NOOR
NAIB PRESIDEN 2 DATO’ IRMOHIZAM IBRAHIM
NAIB PRESIDEN 3 HISHAMUDDIN ABDUL RAHMAN
NAIB PRESIDEN (HAL EHWAL WANITA) RAFIDAH MOHD ARIFFIN
SETIAUSAHA AGUNG ZAMBRI MOHD ISA
PENOLONG SETIAUSAHA AGUNG KHAIRUL ADHA MADZLAN
BENDAHARI AGUNG SHAHRIZAL MAN HARUN
KETUA PENERANGAN ABU BAKAR JALAL
AHLI MAJLIS TERTINGGI (1) KHAIRUL ADHA MADZLAN
AHLI MAJLIS TERTINGGI (2) NOR AIN AZMEE
AHLI MAJLIS TERTINGGI (3) MOHD FAIZAL ZULKIFLY
AHLI MAJLIS TERTINGGI (4) MOHD IZHAM AHMAD
AHLI MAJLIS TERTINGGI (5) RAMZUL IKLAS ALIAS
AHLI MAJLIS TERTINGGI (6) EKMA FAROZA KAMARUDIN
AHLI MAJLIS TERTINGGI (1) KHAIRUL NIZAM MOHD SOPERY
AHLI MAJLIS TERTINGGI (2) JOHARI JOHAR MOD YUSOF
AHLI MAJLIS TERTINGGI (3) HAIDIR ANUAR ZUBER
AHLI MAJLIS TERTINGGI (4) MOHD ASHRAF MUSTAQIM
AHLI MAJLIS TERTINGGI (5) MOHD FAIDHAN ISTIAQ AHMAD
AHLI MAJLIS TERTINGGI (6) MOHD REDZUAN MOHAMED YUSOFF
AHLI MAJLIS TERTINGGI (7) FADHLI ZIL IKRAM DZULKIFLY

 

STAF IBU PEJABAT GPMS

 

KETUA STAF IBU PEJABAT JULAILA SAMSUDIN
SETIAUSAHA KERJA NUR AINUN AWANG JATI
KETUA SUKARELAWAN MUHD FAZREEN ISMADI FAUZI
PEMBANTU TADBIR MUHAMMAD JAFIZAN JAAFAR

 

 

 

PENGERUSI GPMS NEGERI

 

PENGERUSI NEGERI JOHOR ROSDI AMIR
PENGERUSI NEGERI MELAKA MOHD MARWAN ABU KASIM
PENGERUSI NEGERI SEMBILAN AZHAM ABARA AHMAD
PENGERUSI NEGERI SELANGOR ISMADEE ASMARA ISHAK
PENGERUSI NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN IDA HARLINA IKHWAN NASIR
PENGERUSI NEGERI PERAK HASNUL FAIRUZ HUSHIN AMRI
PENGERUSI NEGERI PULAU PINANG MUZAIDI MOHD ALI
PENGERUSI NEGERI KEDAH SHAMSUL BAHAR ABDUL RANI
PENGERUSI NEGERI PERLIS HALMEY HAMDAH
PENGERUSI NEGERI KELANTAN NIK SAIFUL ADLI BURHAN
PENGERUSI NEGERI TERENGGANU AHMAD IZANI ABDUL GHANI
PENGERUSI NEGERI PAHANG WAN EMRIL NIZAM WAN EMBONG

 

 

PEGAWAI KHAS PRESIDEN

(PELATIH PEMIMPIN GPMS MASA HADAPAN)

 

KETUA PEGAWAI KHAS PRESIDEN JULAILA SAMSUDIN
TIMBALAN KETUA PEGAWAI KHAS PRESIDEN MOHD FIRDAUS JAMALUDIN
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (3) MOHD HUZAIDILLAH ABDUL GHANI
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (4) WAN NORAZMAN ARIFFIN
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (5) MEOR HASSAN MAT ALI
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (6) MOHD FAIZAL AMINUDDIN
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (5) REZDUAN RAZALI
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (8) MOHD RAZIF MOHD ZAKI
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (9) NOORIZAL ZAKARIA
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (10) MUHAMMAD EIZAAZ MUHAMMAD RIDZUAN
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (11) SERIWANI SABTU
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (12) MOHD SALLEH TUGIMIN
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (13) SHAH HELMI RAZALI
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (14) NOR SHARMILA SAMSUDIN
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (15) MOHD FAIZ MOHD RAFEEK
PEGAWAI KHAS PRESIDEN (16) MOHD RIDWAN MOHD ROSLI